FreeRadioFunk nghe trực tuyến

FreeRadioFunk

FreeRadioFunk

The best Funk Soul Discomusic 70s 80s show!

Trực tiếp trên FreeRadioFunk:

Bây giờ test - transmission

FreeRadioFunk the best Funk Soul Discomusic 70s 80s show 24/7 all day all night...FreeRadioFunk true Manhattan feeling!

Liên hệ

Add our button to your site - support us!

Thể loại: soul 70s 80s disco funk


Cảm ơn bạn. Đánh giá của bạn đã được gửi và sẽ được xuất bản sau khi xác minh.

Nhận xét

Supersound Channel.us, 1 năm trước
Good music!
----------- ------------, 1 năm trước
!!! WELCOME IN ITALY !!!
1KW001, 1 năm trước
Please reduce the audio compression and the bass frequencies...your music is fantastic. Good luck and bye from Luciano
Alain Landeville, 1 năm trước
Excellent. J'AIME LE FUNK DEPUIS 1981. Depuis la France en Bourgogne.
Đang tải...